De internationale aandacht voor het contact van kinderen met natuur is de laatste jaren sterk gegroeid. Een belangrijke ontwikkeling, want een ‘natuurtekort’ (begrip geïntroduceerd door Richard Louv) heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van kinderen, voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling én voor hun betrokkenheid bij natuurbescherming als zij zelf eenmaal volwassen zijn.

Wat kunnen wij, als ‘grote mensen’ doen om het tij verder te keren?

  • gelegenheid scheppen voor kinderen om te spelen in het groen; nodig kinderen uit om niet op de paadjes te lopen,
  • de cultuur van voorzichtigheid en risicomijding veranderen,
  • kinderen een fikse portie natuur meegeven in de opvoeding; wakker hun interesse voor de natuur aan op een manier die beklijft!

Dit alles vrij vertaald naar publicaties  door Chris van Koppen (hoogleraar NME, Wageningen Universiteit) waarin hij besluit: 

‘Verder is het aannemelijk, dat één mooie natuurervaring weinig impact heeft als die geen vervolg krijgt in méér en veelzijdige ervaringen die kinderen op kunnen doen in de natuur’.

DOE Natuureducatie Groene kinderopvang vergrootglas

 

Beter, gezonder, leuker

De Groene Kinderopvang is dé kans om de kinderopvang voor kinderen nog beter, gezonder en leuker te maken en een kans voor kinderopvangorganisaties om zich zichtbaar positief en groen te profileren.

Hoe mooi en waardevol is het om jonge kinderen de draad met de natuur weer te laten oppakken, de natuur te laten beleven met al hun zintuigen. Ons menselijk brein kan niet begrijpen wat het niet beleeft. Geen enkel verhaal, geen enkel YouTube-filmpje kan een zintuigelijk, tastbaar en grandioos natuurmoment vervangen!

Opbrengstgericht werken

En heb je op jouw locatie het opbrengstgericht werken ingevoerd? Dan kan ook buiten! Sterker nog, dat is veel leuker en leerzamer buiten. De doelen, gekoppeld aan de vier basale ontwikkelingsdomeinen, de SLO-doelen, zijn buiten allemaal te bereiken.

Ik begeleid je vanuit DOE in het proces van spelen binnen, naar spelen en beleven buiten. Ook de ouders nemen we hier in mee. We gaan daarnaast, samen met de kinderen, aandacht besteden aan balanceren en vallen, het evenwicht vinden en misschien wel struikelen, springen en ervaren wat hoogte en diepte doet met een kind. Kortom; we gaan met de kinderen op avontuur!

Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang

Wanneer je kiest voor natuur en natuurbeleving op je locatie, dan kun je desgewenst in aanmerking komen voor het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang van Groen Cement.

Hoe werkt het? Groen Cement heeft een checklist ontwikkeld waar kenmerken op staan die allen in het teken staan van natuurbeleving voor kinderen binnen de kinderopvang. Natuurlijk moet een locatie wel echt de keuze maken om de groene stap te nemen, maar het kwaliteitsmerk behalen is in principe voor alle  kinderopvanglocaties haalbaar. Ga na -via de checklist van Groen Cement- hoeveel kenmerken jouw locatie al bezit en aan welke kenmerken nog gewerkt moet worden en begin aan dit mooie avontuur!

In de checklist gaat het om vragen als:  ‘Is de natuur verankerd in ons pedagogisch beleidsplan?’ ‘Is zaaien en oogsten een onderdeel van het aanbod binnen onze kinderopvangorganisatie?’ Werken we al samen met externen uit de natuur- en milieu-educatiesector?

Op al deze vragen en meer, vind je onder deskundige begeleiding vanuit DOE, de antwoorden voor jouw locatie.

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie contact met me op.