Kaleidoscoop is een educatief programma voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is de hoofdlicentiehouder van het programma en heeft trainingen en cursusmateriaal ontwikkeld. Deze interventie is erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen‘ door de Erkenningscommissie Effectieve Jeugdinterventies.

Passende interacties

Kaleidoscoop logo 300pxDe intrinsieke motivatie van het kind om zichzelf en de omgeving te onderzoeken staat centraal bij het educatieve programma Kaleidoscoop. Pedagogisch medewerkers moedigen dit aan door een uitdagende speel-leeromgeving te creëren. Kinderen krijgen passende interacties aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een dagschema waarbinnen veel ruimte is voor het initiatief van het kind én het aanbieden van activiteiten.

Waarom werken met Kaleidoscoop?

  • Kaleidoscoop biedt een halfopen curriculum waarbij de pedagogisch medewerker zowel kindvolgend werkt als gericht de ontwikkeling stimuleert.
  • Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van het kind met speciale aandacht voor de taalontwikkeling.
  • Het programma versterkt de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van het kind door het actief leren (executieve functies).

Kaleidoscooptraining volgen?

Anja Lammers (vanuit DOE) is een door het NJI gecertificeerde trainer Kaleidoscoop. Zij staat vermeld op de landelijke trainerslijst van het NJI en kan voor uw kinderopvangorganisatie de training verzorgen in 6 cursusdagen.

Kosten?

De kosten hiervoor bedragen €8.650,00 inclusief BTW bij een maximale groepsgrootte van 14 deelnemers.

Iedere cursist heeft daarnaast volgen de officiële criteria recht op 10 uur coaching in de vorm van consultatiebezoeken door de trainer. De kosten hiervoor zijn niet bij de trainingsprijs inbegrepen.

De aanvullende kosten per cursist betreffen een cursus map, een cursusboek en het officiële NJI-certificaat ‘Kaleidoscoop’.

Neem contact op met Anja voor meer informatie.


Kaleidoscoop: een inspirerend educatief programma voor elk kind én professional.
In het Rad van Avontuur staan alle elementen van Kaleidoscoop weergegeven.

Kaleidoscoop tekening Rad van avontuur