Kinderopvang met kwaliteit

DOE biedt advies en ondersteuning aan kinder- en peuteropvang. Maatwerk staat voorop!

Bekijk hieronder alle trainingen, workshops en cursussen voor de verbetering van de kwaliteit van de kinderopvang.


Kaleidoscoop (VVE-erkend)

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft een aantal programma’s tot officiële methode bestempeld. Kaleidoscoop is er één van. De afkorting VVE staat voor programma’s voor de Voor- en Vroegschoolse Opvang.

Klik of tik voor uitgebreide informatie.

Kaleidoscoop logo 300px


Piramide (VVE-erkend)

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft een aantal programma’s tot officiële methode bestempeld. Piramide is er één van. De afkorting VVE staat voor programma’s voor de Voor- en Vroegschoolse Opvang.

Piramide is een VVE-programma dat kinderen stimuleert in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Ouders worden bij het programma betrokken.

Klik of tik voor uitgebreide informatie.

Piramide logo 300px


Piramide voor gastouders

Voor gastouders is een afzonderlijk, compact pakket ontwikkeld dat ideeën aandraagt om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Een compleet pakket, met projectkaternen voor stimulerende activiteiten, vrolijke liedjes op cd’s en uitnodigende praatplaten.

Met Piramide voor gastouders biedt u kinderen een fijne uitdagende omgeving waarbij spelen, ontdekken, ontwikkelen en groeien centraal staat.

Klik of tik voor uitgebreide informatie.

Piramide logo 300px


Werken met baby’s

Vanaf 1 januari 2018 zijn werkgevers verplicht om te investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten, die met 0-jarigen werken, beschikken over een diploma, certificaat of cijferlijst. Dit document toont aan dat specifieke scholing voor babyopvang is gevolgd die voldoet aan alle vastgelegde criteria (in de wet IKK). De training ‘Werken met baby’s’voldoet aan deze criteria.

Babyhoofdje rond Werken met babys‘Werken met baby’s’, is een cursus ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut, gericht op interactievaardigheden voor pedagogisch medewerkers binnen de professionele babyopvang. De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’.

Voor het werken met baby’s in een kinderdagverblijf bestaat geen vaste methode. Wel is duidelijk aan welke voorwaarden goede babyopvang moet voldoen.

Zes aspecten in het handelen van pedagogisch medewerkers, die belangrijk zijn voor goede babyopvang, staan in deze cursus centraal. Want, kwalitatief goede babyopvang staat of valt met de professionaliteit van de pedagogisch medewerker!

Klik of tik voor uitgebreide informatie.

Nederlands Jeugdinstituut logo 300px