Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar en sluit aan bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand, maar ook bij kinderen die voorop lopen in hun ontwikkeling. Door middel van het werken met Piramide zullen alle verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen worden gestimuleerd.

Hoe werkt Piramide?

De Piramide-methode heeft een goede theoretische basis. De onderstaande basisconcepten zijn de hoekstenen van Piramide:

  • initiatief van het kind;
  • initiatief van de pedagogisch medewerker; 
  • nabijheid (hoe bescherm ik het kind);
  • afstand (hoe laat ik het kind de wereld verkennen)

Piramide logo transparantDeze basisconcepten spelen een rol in alles wat er gedaan wordt: de verzorging, de inrichting van de speel-/leeromgeving, de opvoeding en de stimulering van de ontwikkeling van de kinderen. Er wordt door de pedagogisch medewerkers telkens een evenwicht en samenhang gezocht tussen de vier hoekstenen in de omgang met en verzorging van de kinderen.

Ontwikkelingsstimulering

We kunnen hierbij onderscheid maken tussen verzorgende activiteiten zoals eten, drinken, verschonen, aankleden e.d. en speel-/leeractiviteiten, zoals spelen in de hoeken, boeken voorlezen, liedjes zingen, e.d.

Door het creëren van een rijke speel-leeromgeving en door het werken met projecten vanuit de visie van Piramide worden pedagogisch medewerkers nog meer in staat gesteld om de ontwikkeling van jonge kinderen optimaal te stimuleren.

Projecten

Een andere manier waarop er kansen gecreëerd worden om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling, is het uitvoeren van projecten met thema’s. Elk jaar worden er verschillende thema’s gepland. Een thema duurt vier weken en heeft een bewust opgezette opbouw. Een project begint heel concreet en wordt telkens iets abstracter, van eenvoudig naar moeilijk. De activiteiten behorende bij het thema worden uitgevoerd met kleine groepjes kinderen. Voorbeelden van thema’s zijn: lente, feest, kunst, herfst. Er zijn 12 verschillende thema’s. De nadruk bij alle activiteiten van Piramide ligt op het spelenderwijs nieuwe dingen leren. 

Training Piramide volgen?

Pedagogisch medewerkers kunnen een basistraining volgen bij een gecertificeerde trainer om zo zelf gecertificeerd te worden, dit is module 1.  Daarna kan verdieping plaats vinden door module 2 te volgen. Begeleiding op locatie is een vast onderdeel van de training.

Kosten?

Vanuit DOE verzorgt Anja Lammers, als gecertificeerd Piramidetrainer, de cursus voor u in 6 cursusdagen. De kosten hiervoor bedragen €8.650,00 (inclusief BTW) bij een maximale groepsgrootte van 14 deelnemers.

Iedere cursist heeft daarnaast volgens de officiële criteria recht op 10 uur coaching in de vorm van consultatiebezoeken door de trainer. De kosten hiervoor zijn niet bij de trainingsprijs inbegrepen.

Aanvullende kosten per cursist:

  • cursusmap á €25,00
  • cursusboek á €45,00
  • officieel Piramide certificaat Rolf groep/ OinO advies á € 50,00

Neem contact op voor vragen of extra informatie.