‘Werken met baby’s’, is een cursus ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut, gericht op interactievaardigheden voor pedagogisch medewerkers binnen de professionele babyopvang.

Strenge evaluatie

‘Werken met baby’s’ is theoretisch goed onderbouwd, heeft de strenge evaluatie van effecten doorstaan en zal zeer waarschijnlijk leiden tot het daadwerkelijk veranderen van interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers. En daar profiteren de baby’s dan weer van!

Nederlands Jeugdinstituut logo 300px

Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.

Inhoud van de cursus

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. Pedagogisch medewerkers krijgen theorie en gaan daar mee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De deelnemer moet voor elke bijeenkomst huiswerkopdrachten maken.

Certificering verplicht in 2023

Vanaf 1 januari 2018 moeten werkgevers investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor babyopvang is gevolgd die voldoet aan alle (in de wet IKK) vastgelegde criteria. Deze training voldoet aan deze criteria.

‘Werken met baby’s in een groep’

Werken met babys in een groepIs de titel van het boek dat bij deze cursus hoort. Voor het werken met baby’s in een kinderdagverblijf bestaat geen vaste methode, maar wel is duidelijk aan welke voorwaarden goede babyopvang moet voldoen.

‘Werken met baby’s in een groep’ beschrijft zes aspecten in het handelen van pedagogisch medewerkers, die belangrijk zijn voor goede babyopvang. Daarnaast bevat het boek informatie over de (hersen)ontwikkeling van baby’s.

Ook andere thema’s zoals de dagindeling en de samenwerking met ouders komen aan de orde. ‘Werken met baby’s in een groep’ geeft aan hoe pedagogisch medewerkers naar hun werkwijze en die van collega’s kunnen kijken en hoe zij erover kunnen praten.

Titel: Werken met baby’s in een groep
Auteur: Nossent, S. en O. Vanderhaegen

DOE heeft licentie

Anja Lammers (van DOE) heeft bij het NJI de licentie behaald om deze training te mogen verzorgen. Zij staat vermeld op de landelijke trainerslijst.

Geïnteresseerd? Neem direct contact op met Anja Lammers.

Werken met baby's diagram rond transparant