Steeds meer kinderen gaan naar de kinderopvang. Tegenwoordig is kinderopvang meer dan opvang alleen omdat de ontwikkeling van jonge kinderen er centraal staat. Kwaliteit is daarbij uiteraard van groot belang.

Kwaliteitseisen pedagogische coaching

Pedagogische Coaching foto gekleurde poppetjesOm de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland te kunnen waarborgen en verhogen, zijn er nieuwe kwaliteitseisen vastgelegd in de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang). Eén van de onderdelen van deze wetgeving is de (verplichte) invoering van de functie van pedagogisch coach. Elke pedagogisch medewerker krijgt de mogelijkheid om gecoacht te worden.

Coaching draagt bij aan het realiseren van de best mogelijke opvangkwaliteit voor jonge kinderen en hun ouders. Pedagogische coaching ondersteunt en motiveert tegelijkertijd de persoonlijke ontwikkeling van pedagogisch medewerkers. Een win-win situatie!

Praktijkervaring

Anja heeft (vanuit DOE) alles in huis om de coaching van pedagogisch medewerkers op het juiste kwaliteitsniveau te verzorgen:

  • Een relevante beroepsopleiding op HBO-niveau.
  • Een branche-erkende opleiding voor pedagogische coaching (omschreven in het Functieboek in de CAO Kinderopvang).
  • Jarenlange praktijkervaring.

Eisen van de overheid

De kinderopvangorganisatie moet een opleidingsplan hebben voor de opleiding en ontwikkeling van pedagogisch medewerkers. Er geldt een beperking voor de inzet van stagiaires en medewerkers die nog niet voldoen aan de opleidingseisen. Op die manier is er voldoende tijd en capaciteit om hen te kunnen begeleiden.

Pedagogisch medewerkers verdienen professionele coaching, want kinderopvang is een VAK!

Klik of tik om contact op te nemen.