Taalontwikkeling stimuleren

Grote mensen én kleine mensen communiceren grotendeels via gesproken en geschreven taal. Om goed mee te kunnen doen is het belangrijk dat jonge kinderen onze taal, in al z’n facetten, goed leren beheersen. Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang helpen daar een handje bij door spelenderwijs activiteiten aan te bieden die de taalontwikkeling stimuleren.

DOE helpt op haar beurt door pedagogisch medewerkers te inspireren.

Aanbod activiteiten

DOE Taalontwikkeling stimuleren foto moeder en kinderen lezenLekker-lezen!

Met  Lekker-lezen!  haal je alles uit de (boeken) kast om kinderen optimaal te betrekken bij het voorlezen, door op een creatieve manier voor een grote betrokkenheid te zorgen. Je gaat werken met de vertelkaart, de kletskous, de speeltafel, de poppenkast, het schaduwtheater, het hoorspel en nog meer….

Wil je dit zelf uit gaan voeren…. dan is er werk aan de winkel! Ik help je er bij, in één middag ben je al heel wat wijzer!

Vertelkaart ‘Een gat in mijn emmer’ (Ingrid & Dieter Schubert)

Boek-box

Een box met boeken én voorwerpen en een ankerkaart die aan het boek gerelateerd zijn. Het pakket richt zich op het vergroten van de woordenschat. De tekst van het prentenboek is omgezet in 3 niveaus; makkelijk, moeilijk en moeilijkst.

Rupsje Nooitgenoeg staat in de winkel, maar op aanvraag kan ik bij elk gekozen prentenboek een boek-box maken.

Prentenboekparty op locatie

De prentenboekparty kom ik zelf bij u op locatie verzorgen. Deze activiteit stimuleert de taalontwikkeling alleen al doordat we een feestje rond een boekje bouwen. Gegarandeerd grote prenten, grote attributen en groot enthousiasme bij de kinderen.

Neem contact me me op.